Devre Tatil Sözleşmesinde Cayma Hakkı Süresinin Askıda Kalması

Mahkeme: Yargıtay HGK Esas: 2017/631 Karar: 2018/1171 Tarih: 06.06.2018 Özet: Devre tatil sözleşmeleri çoğunlukla yalnızca belli bir odanın ya da taşınmazın belli dönemlerde kullanılmasından ibaret değildir; tüketiciler aynı zamanda tesisten ve tesiste verilen hizmetlerden de istifade ederler. 4077 sayılı Kanun’a tabi uyuşmazlıklar yönünden devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin cayma süresinin başladığının kabul edilebilmesi için tüketicinin sözleşmede kendisine tahsis edilen oda veya bölümü fiilen görmesi […]

Velayetin Değiştirilmesi Davasında İdrak Çağındaki Çocuğun Beyanı

Mahkeme: Yargıtay HGK Esas: 2017/2069 Karar: 2018/1179 Tarih: 06.06.2018 Özet: Dava, velayetin değiştirilmesi istemine ilişkindir. Toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu üzere müşterek çocuğun, davalı annenin erkek arkadaşının tacizine uğradığı ve idrak çağında olan çocuğun annesini görmek istemediğini beyan ettiği anlaşılmakta olup, mahkemece müşterek çocuk ile davalı anne arasında yatılı kalmayacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kişisel ilişki kurulması sebebiyle[…]

26

Eyl

663 Sayılı KHK Madde 47-Kişisel Sağlık Verileri

GİRİŞ Kişisel sağlık verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Değiştirilen ve Eklenen Hükümler” başlıklı 30. maddesinin 7. fıkrasının atfıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi” başlıklı 47. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde kişisel sağlık verilerinin neler olduğu, bu verilerin işlenerek özellikle dijital ortamda tutulmasının olumlu ve olumsuz sonuçları açıklanacaktır. İkinci bölümünde[…]