31

Eki

İmar Barışı Başvuruları 31.12.2018’e Kadar Uzatıldı

31 Ekim 2018 tarihli 30581 sayılı Resmi Gazete’de 257 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi uyarınca yapılacak başvurular, 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul […]

26

Eki

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Hangi Kişisel Verilerin Paylaşılmasını Hukuka Aykırı Bulmaktadır?

Kişisel verilere ilişkin en çok tartışılan hususlardan birini işçi-işveren ilişkisinde işverenler tarafından işçilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılması teşkil etmektedir. İşçilerin yanı sıra işçi adaylarının da özel nitelikli veriler dahil olmak üzere kişisel verileri işlenebilmektedir ve paylaşılabilmektedir. www.kvkk.org.tr İnternet sitesinde kararlarının tamamını veya özetini yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından; iş başvurusu sürecinde işçi adaylarının hangi kişisel verilerinin[…]

Hekim Olan Davacı Adına Oluşturulan Alan Adının, Hastane Web Sitesine Yönlendirilmesi

Mahkeme: Yargıtay 11. HD Esas: 2016/13192 Karar: 2018/135 Tarih: 10.01.2018 Özet: Bilirkişi raporunda davacının hasta sayısındaki düşüşün davalıların eylemine bağlanamayacağı ifade edilerek davacının somut bir zararının tespit edilemediği sonucuna varılmış ve mahkemece de işbu rapor hükme esas alınarak davacının maddi tazminat talebi reddedilmiş ise de, davalıların eyleminin haksız rekabet oluşturduğu sabit olduğuna göre, bu durumda davalıların haksız eylemleri neticesinde davacının maddi zarara[…]