29

Nis

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Tebliğ ve İki Yönetmelik Yayınladı

28 Nisan 2019 Tarihli ve 30758 Sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı yönetmeliklere ve tebliğe […]

Uygulanan Tedavinin Sağlam Akciğere Zarar Verip Vermediği ve Verilen Kanın Virüslü Olup Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/4560 Karar: 2018/11721 Tarih: 05.12.2018 Özet: Mahkemece akciğer kanseri konusunda uzman, rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir üniversiteden, akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, özellikle hastanın sağlam olan sol akciğerine ışın tedavisi uygulanıp uygulanmadığı, bundan dolayı hastanın sağlam akciğerinde bir zedelenme meydana gelip gelmediği ile vefat ettiği gün hastaya verilen kanın virüslü olup olmadığı hususları nazara[…]

24

Nis

AYM; Başka Birime Atanan Sendika Temsilcisinin Sendika Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 20.03.2019 tarihli ve 2015/19791 başvuru numaralı Abdulkadir Akgün kararı yayınlandı. AYM; başvurucunun sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın özeti şu şekilde; 15.12.1997 tarihinden itibaren Personel Dairesi Sivil Memurlar Şubesi Müdürlüğü’nde görev yapan başvurucu, görevindeki disiplinli ve başarılı çalışmaları ile personel uzmanlığına kadar yükselmiştir. 22.07.2013 tarihinde kurulan SAVDES-SEN’in yönetiminde[…]