28

Haz

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Daha önce 20.10.2016 ve 24.11.2017 tarihlerinde yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin yürütmesi Danıştay tarafından iki kere durdurulmuştu. Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçelerinde yönetmeliğin, KVKK’daki koruyucu önlemler alınmadan hazırlandığına ve KVK Komisyonu’ndan denetim […]

FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği Kriterleri ve Bylock Kullanımı

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2018/420 Karar: 2019/230 Tarih: 19.03.2019 Özet: Sanığın örgüt liderinin Bank Asya’ya para aktarımı yönündeki talimatıyla uyumlu tarih ve biçimlerde bu bankaya para yatırması ve mevcut hesapları üzerinden yaptığı işlemlerini sürdürerek örgüt liderinin emri doğrultusunda hareket etmesi, sanık hakkındaki idari soruşturma kapsamında il müftüsü tarafından düzenlenen görüş yazısında, sanığın bu örgütle bağının olduğunun herkesçe bilindiğinin belirtilmesi, aynı[…]

Sigorta Primlerinin Gerçek Ücret Üzerinden Ödenmemesinin Haklı Nedenle Fesih Nedeni Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2368 Karar: 2019/11393 Tarih: 20.05.2019 Özet: Sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi davacı işçiye haklı fesih imkanı verir. Davacının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(f) maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve sonraki günlere ait devamsızlık tutanaklarına itibar edilmemelidir. Bu durumda kıdem tazminatının kabulü gerekir. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,[…]