31

Tem

AYM; Barış Bildirisi’ne İmza Atan Akademisyenlerin Cezalandırılmasını İfade Özgürlüğünün İhlali Olarak Nitelendirdi

16/07/2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi, 2018/17635 başvuru numaralı Zübeyde Füsun Üstel ve diğerleri başvurusu hakkında karar verdi. Bir grup akademisyen tarafından yayımlanan bir bildiriye imza veren başvurucuların terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda 8’e karşı 8 olmak üzere başkan Zühtü Arslan’ın oyu ile ihlal kararı verildi. 11.01.2016 tarihinde 1.128 akademisyenin […]

30

Tem

Seri Davalarda Hükmedilecek Avukatlık Ücreti Değişti

30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayınlandı. Yayınlanan tarife ile 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinin 1. fıkrası değiştirildi. Seri davalarda hükmedilecek avukatlık ücretine ilişkin yeni düzenleme şöyle: “İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava[…]

Önleme Araması Kararı İle Üst Araması Yapılamayacağı ve İç Çamaşırlarının Aranamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2015/15890 Karar: 2019/1726 Tarih: 20.03.2019 Özet: Önleme arama kararına dayanılarak sanıkların iç çamaşırının aranamayacağı göz önüne alınarak sanıkların üst aramasına ilişkin olarak CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınmadan, sanıkların üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle[…]