Sanığın Evinde Ele Geçirilen 60 Adet MDMA’nın Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturduğu

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2018/2543 Karar: 2019/3405 Tarih: 30.05.2019 Özet: Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 60 adet MDMA içeren tableti kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin tanık Nesrin’in soruşturma aşamasından itibaren döndüğü soyut beyanı dışında yeterli delil elde edilemediği, sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan […]

Tarafların Talebi Olmadan Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 1. HD Esas: 2016/12476 Karar: 2019/2779 Tarih: 18.04.2019 Özet: Tarafların talebi olmadan gerekli kararın tebliğe çıkarılması nedeniyle gerekçeli kararın usulüne uygun tebliğ edilmemiştir ve mahkeme tarafından verilen ek kararın ortadan kaldırılması gerekir.   MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak[…]

05

Ağu

AYM; Uzman Doktora Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, 2018/9074 numaralı Tevfik İlker Akçam başvurusuna ilişkin kararını 03.07.2019 tarihinde verdi. Acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi bazı personellere nöbet ücreti ödenmesine rağmen bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda AYM tarafından başvurucunun iddiaları haklı bulundu ve ihlal kararı verildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu[…]