28

Eyl

YİBBHGK: Kısmi Dava Dilekçesindeki Faiz İstemi Kısmi Islah İle Artırılan Alacak İçin De Geçerlidir

27 Eylül 2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de 2017/8 Esas, 2019/3 Karar sayılı ve 24.05.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Yargıtay 7., 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında ıslah ile faiz istenmemesi halinde faize karar verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş birliği oluşmaması nedeniyle içtihadın birleştirilmesi gerekmiştir. Büyük Hukuk Genel Kurulu tarafından bir […]

27

Eyl

YİBHGK; Nafaka Borcu Ödemeleri İle İlgili Karar Verdi

26 Eylül 2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de 2017/7 Esas, 2019/2 Karar sayılı ve 22.03.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair açıklama olmasa da nafaka borcunun mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu ödemelerin nafaka borçlusunun borcundan mahsup edilip edilmeyeceğine[…]

TCK 190/1’deki Suçun Manevi Unsurunun Özel Kast Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2018/1286 Karar: 2019/692 Tarih: 05.02.2019 Özet: Sanığın kendi ikametinde, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanıklar ile birlikte uyuşturucu madde kullanmaktan ibaret eyleminin, TCK 190/1’de düzenlenen suçun unsurlarından olan “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” özel kastı ile gerçekleşmediği, dolayısıyla suçun manevi unsuru oluşmadığından sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı[…]