30

Kas

AYM; 7070 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı OHAL Düzenlemelerini İptal Etti

29 Kasım 2019 Tarihli ve 30963 Sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2018/73 Esas, 2019/65 Karar ve 24/7/2019 Tarihli kararı yayınlandı. 117 TBMM üyesi tarafından 7070 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan davada; AYM tarafından bazı maddelerinin iptali talebinin reddine, bazılarının ise kabulüne karar verildi. CMK’nın 149. maddesinin 2. […]

26

Kas

KVK Kurumu, Vatandaşların Kişisel Verilerini Sorgulama İmkanı Veren Yazılımlar Hakkında Karar Verdi

21 Kasım 2019 Tarihli ve 30955 Sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2019/308 Karar, 2019/37 Toplantı Sıra Sayılı ve 18.10.2019 Tarihli ilke kararı yayınlandı. Avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan[…]

E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2019/3962 Karar: 2019/16152 Tarih: 18.09.2019 Özet: Temyiz süresinin gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 8 gün olduğu anlaşılmakla gerekçeli karar temyiz talebinde bulunan dahili davalılar vekiline e-tebligat ile 06.03.2019 tarihinde tebligat alanına başarılı bir şekilde konulduğu, aynı tarihte tebligatın alıcısı tarafından açıldığı, ancak 8 günlük temyiz süresi geçtikten sonra 19.03.2019 tarihinde kararın dahili davalılar vekili tarafından[…]