28

Ara

Yargıtay 9. HD, E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına Dair Kararını Ortadan Kaldırarak 03.12.2019 Tarihli Yeni Bir Karar Verdi

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, Baro levhasına yazılı avukatlar da tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan tüzel ve gerçek kişiler arasında yer aldı. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı tartışma konusu oldu. Yönetmeliğin 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik […]

E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına İlişkin Kararın Ortadan Kaldırıldığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2019/7836 Karar: 2019/21446 Tarih: 03.12.2019 Özet: BAM kararının, temyiz isteminde bulunan taraf vekilinin elektronik tebligat için ayrılmış alanına 06.03.2019 tarihinde konulmasından 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması gerektiğinden tebligatın yapıldığı tarih 11.03.2019 olarak kabul edilmelidir. Dairemizce temyiz isteminin 15.03.2019 tarihinde ve yasal 8 günlük temyiz süresi içinde yapıldığı hususunda maddi hata yapılarak temyiz isteminin süreden reddine[…]

28

Ara

VERBİS’e Kayıt Tarihleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17.12.2019 tarihli ve 2019/387 numaralı VERBİS’e kayıt tarihlerinin uzatılmasına dair kararı 28.12.2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun geçici 1. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin son tarihlerin; yıllık çalışan sayısı 50’ten çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için 31.12.2019, yurt[…]