20

Şub

7221 Sayılı Kanun ile Değerli Konut Vergisi Hakkında Düzenleme Yapıldı

20.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandı. Yapılan kanun değişikliği ile değerli konut vergisi hakkında düzenleme yapıldı. 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan “bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve” ibaresi “29’uncu maddeye göre […]

Süreklilik Göstermeyen Haksız ve Etik Dışı Hareketlerin Mobbing Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2016/24622 Karar: 2019/23339 Tarih: 12.12.2019 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : MANEVİ TAZMİNAT Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y[…]

FETÖ Davalarında Ankesörlü Telefondan Ardışık Aramaların Örgüt Üyeliği Bakımından Delil Niteliği

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2018/5526 Karar: 2019/6842 Tarih: 13.11.2019 Özet: 03.10.2017 tarihli Analiz İnceleme ve Tespit Tutanağında; “sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan N1 GSM nolu hattının Balıkesir İl Merkezinde bulunan (9) ayrı ankesörlü telefondan, tarihleri arasında toplam (51) kez arandığının, bu aramalarda kendisi gibi astsubay olan şahıslarla tarihleri arasında (4) ayrı ardışık aramasının bulunduğunun, toplam (51) kez yapılan[…]