26

Mar

Koronavirüs Tedbirlerini İçeren 7226 Sayılı Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de koronavirüs ile mücadele hususunda tedbirlerin de yer aldığı 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Koronavirüs ile ilgili önemli düzenlemeler şu şekilde: Kısa Çalışma Ödeneği: Kanun’un 41 . maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde eklenmiştir. Buna göre; 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kısa […]

Tasarrufun İptali Davasının Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 20. HD Esas: 2019/6225 Karar: 2020/321 Tarih: 28.01.2020 Özet: Tasarrufun iptali davası, taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığından ve HMK gereğince genel yetki kuralının geçerli olduğundan cevap süresi içinde itiraz eden tüm davalıların yetki itirazlarının incelenmesi gerekir. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada … 2. Asliye Hukuk ve … Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi[…]

Tasarrufun İptali Davasında Muvazaayı Gösteren Hususlar

Mahkeme: Yargıtay 17. HD Esas: 2018/3773 Karar: 2020/125 Tarih: 28.01.20120   Özet: Davalılar arasında aynı köylü olmaları nedeniyle hemşehrilik ilişkisi olduğu, taşınmazların gerçek rayiç değerleriyle tapudaki devir fiyatları arasında fahiş fark bulunduğu, tapudaki haciz şerhi olduğu halde satın alındığı ve 20 adet taşınmaz aynı günlerde devredildiği hususları gözetildiğinde, davalılar arasındaki satış işlemlerinin muvazaaya dayalı olduğu ve İİK 277 ve devamı[…]