15

May

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan değişiklik ile paket turlarını iptal etmek isteyenler tüketicilerin bedellerinin iadesi bakımından istisnai bir düzenleme gerçekleştirildi. 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan yönetmeliğe “Covid0-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi” başlıklı Geçici 1. madde eklendi. Yönetmeliğin […]

02

May

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik ile Duran Sürelerin Tarihi Uzatıldı

2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirildi. Yargı alanının yanı sıra Tüketici Hakem Heyetlerinin toplanması ve bazı sürelerin işlemesi de 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Düzenlemenin tamamına şu link’ten[…]

01

May

AYM tarafından 7072 sayılı Kanun’da Yer Alan 3 Önemli KHK Maddesi İptal Edildi

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 19.04.2020 tarihli 2018/91 Esas ve 2020/10 Karar sayılı kararı yayınlandı. 01.02.2018 tarihli 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un birçok maddesinin Anayasa’nın başlangıç hükümleri ile birçok maddesine aykırı olduğu iddiasıyla 116 TBMM üyesi tarfından iptal davası[…]