Yenilenen Döneme İlişkin Kefilin Sorumlu Olduğu Sürenin ve Kira Bedeli Miktarının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 8. HD Esas: 2018/9388 Karar: 2018/12781 Tarih: 16.05.2018   Özet: Müteselsil kefillerin sorumluluğu kira sözleşmesinde belirtilen süre için geçerlidir. Yenilenen dönemlerde de sorumlu tutulabilmesi için kefalet süresi ile kefil olunan miktarın açıkça kararlaştırılması gerekmektedir. Davacının dayandığı kira sözleşmesinde uzayan dönem için kefilin sorumlu olduğu süre ve kefalet miktarı açıkça kararlaştırılmadığına göre, yenilenen döneme ait kira parasından kefilin sorumlu tutulması doğru […]

16

Ağu

Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliyesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıların tahliyesinin istenebileceği sebepler sayılmış olup, bunlardan bir tanesi de kiracının vermiş olduğu yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye edilmesidir. Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 düzenlemesine göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir[…]

10

Ağu

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususunda ciddi hukuki tartışmalar vardı. Ancak bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kıdem tazminatına hak kazanılması gerektiğine ilişkin kararlar verilmeye başlandı. Düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” başlıklı yazımda belirtmiştim.   İş mahkemelerinde[…]