24

Eyl

Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri 1 Ekim 2020’de Yürürlüğe Girecek

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 24/09/2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarifeler, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.   Gider Avansı Tarifesi: Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her […]

UYAP Üzerinden Aslı Sunulan Arabuluculuk Tutanağının Fiziken Sunulmasına Gerek Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2020/5349 Karar: 2020/7421 Tarih: 14.09.2020   Özet: İlk derece mahkemesince davacı vekiline celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de davacı vekili tarafından UYAP üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderildiği anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesince UYAP kayıtları dikkate alınmadan yazılı şekilde[…]

10

Eyl

AYM; KHK ile İhraç Edilen Ancak Ceza Almayan Hukukçuların Baro Levhasına Yazılmasının Önünü Açan Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 2017/38953 numaralı Tamer Mahmutoğlu başvurusuna ilişkin verilen 23/7/2020 tarihli karar, 8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvurusunun Anayasa Mahkemesi nezdindeki başvurusuna konu olaylar şu şekildedir; Bir kamu kurumunda görev yapmakta iken FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisakı veya bu örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevinden çıkarılan ancak FETÖ/PDY’ye üye olma suçu kapsamında[…]