Erkeğe Karşı Gerçekleşen Kusurlu Davranışların Kişilik Haklarını İhlal Ettiği ve Maddi-Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2020/2911 Karar: 2020/4577 Tarih: 12.10.2020   Özet: Erkeğe karşı gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Davalı-davacı erkek yararına TMK m. 174/1-2 koşulları oluşmuştur. O halde davalı-davacı erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.   […]

15

Eki

AYM; Çalışanın Kurumsal E-Posta Hesabının İncelenmesini Hak İhlali Kabul Etti

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de E.Ü. başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2016/13010 Başvuru numaralı ve 17.09.2020 tarihli yayınlandı. Mahkeme tarafından AY m. 20’de yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve AY m. 22’de yer alan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair karar verildi. Bir avukat ortaklığı bünyesinde avukat olarak çalışan başvurucu E.Ü., kurumsal e-posta[…]

Yurtdışında Yaşayan ve 1045 Euro Geliri Olan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2020/4097 Karar: 2020/4621 Tarih: 13.10.2020   Özet: Kadının Almanya ülkesinde emekli olduğu, 1045,26 Euro gelirinin olduğu, çocuklarıyla birlikte kirada yaşadığı ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin ise emekli olduğu, üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmazının olduğu anlaşılmıştır. Bu haliyle davalı-karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiş olup, elde ettiği gelir kadını[…]