Maske Takma Yükümlülüğüne Uyulmaması Nedeniyle İdari Para Cezasının Kolluk Tarafından Tesis Edilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2020/4354 Karar: 2020/14250 Tarih: 09.11.2020   Özet: Valilik tarafından, il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi çerçevesinde alınmış olan “maske takma tedbiri/yükümlülüğü”ne dair kararın, Kanun’un 28. maddesiyle verilen icra yetkisi kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66/1. maddesi çerçevesinde usulüne uygun şekilde ilan edilmemiş olması halinde idari para cezası karar tutanağında zikredilen karara istinaden […]

26

Ara

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında 2021 Yılı İçin Parasal Sınır Belli Oldu

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre; 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 1- 7.550 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 2-[…]

06

Ara

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yayımı tarihinde 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesine dair[…]