TMK 166/4 Gereğince Açılan Boşanma Davasında İlk Davayı Açarak Boşanma Sebebi Yaratan Eşin Kusurlu Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2018/5005 Karar: 2018/14720 Tarih: 18.12.2018 Özet: TMK 166/4’e dayanarak açılan boşanma davasında, ilk davayı açarak boşanma sebebi yaratan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğu hususu gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü bozmayı gerektirmiştir.   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından kadının […]

15

Oca

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Yayınlandı

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeye uyarınca değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edilecek olup şubat ve ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. Tebliğ ile değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Türkiye sınırları içinde bulunan ve[…]

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Bakımından Yemin Teklif Edilen Davacı Asilin Dinlenilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/32231 Karar: 2020/20367 Tarih: 25.12.2020 Özet: Davalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir. Karar celsesinde ise davalı vekilinden sorulduğunda davalı vekili yazılı itirazlarını tekrar ettiklerini söylemiştir. Buna göre davalı vekili kullanılmadığı[…]