07

Haz

26 Mayıs 2021 Sayılı Resmi Gazete’de Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Yayınlandı

26 Mayıs 2021 Tarihli ve 31492 Sayılı Resmi Gazete’de Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 6 kararı yayınlandı. Yayınlanan kararların konuları ve künyeleri şu şekilde:   Esas No: 2021/44 Karar No: 2021/178 Karar Tarihi: 05.04.2021 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca verilen idari para cezası, ceza puanı ve sürücü belgesi geri alma tutanağının iptal edilmesi ile yediemin otoparkı ücretinin […]