03

Ara

AYM; Taksirli Suçtan Ceza Alanların Bekçi Olamayacağına İlişkin Hükmü İptal Etti

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/14 Esas, 2020/58 Karar ve 15.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi ile 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (e) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline karar verildi. İptal kararının temel gerekçesi, çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan şartlara ilişkin maddede, hapis cezası verilmesini gerektiren […]

27

Eyl

YİBHGK; Nafaka Borcu Ödemeleri İle İlgili Karar Verdi

26 Eylül 2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de 2017/7 Esas, 2019/2 Karar sayılı ve 22.03.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair açıklama olmasa da nafaka borcunun mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu ödemelerin nafaka borçlusunun borcundan mahsup edilip edilmeyeceğine[…]

08

Ara

YİBBGK; Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biriyle Birlikte Olan Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/5 Esas ve 2018/7 Karar sayılı ve 06.07.2018 tarihli kararı, 08.12.2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Zina yapan eşlerden biri ile birlikte olan üçüncü kişi aleyhine diğer eş tarafından açılan manevi tazminat davalarında verilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarındaki çelişkinin giderilmesi için üç üyenin[…]