16

Mar

Basit Yargılama Usulünün 1.1.2020 İtibariyle Hükme Bağlanmış Dosyalarda Uygulanmayacağına Dair Düzenleme AYM Tarafından İptal Edildi

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de 2020/81 Esas, 2021/4 Karar ve 14.01.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibariyle … hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanamaz.” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı […]

03

Ara

AYM; Taksirli Suçtan Ceza Alanların Bekçi Olamayacağına İlişkin Hükmü İptal Etti

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/14 Esas, 2020/58 Karar ve 15.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi ile 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (e) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline karar verildi. İptal kararının temel gerekçesi, çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan şartlara ilişkin maddede, hapis cezası verilmesini gerektiren[…]

01

Ara

AYM; Özel Okulların Mallarının Haczi İle İlgili Karar Verdi

1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/59 Esas, 2020/61 Karar ve 22.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 7141 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 362/a maddesi iptal edildi. İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile AYM tarafından İİK’nın “Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri[…]