16

Mar

Basit Yargılama Usulünün 1.1.2020 İtibariyle Hükme Bağlanmış Dosyalarda Uygulanmayacağına Dair Düzenleme AYM Tarafından İptal Edildi

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de 2020/81 Esas, 2021/4 Karar ve 14.01.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibariyle … hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanamaz.” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı […]

03

Ara

AYM; Taksirli Suçtan Ceza Alanların Bekçi Olamayacağına İlişkin Hükmü İptal Etti

3 Aralık 2020 tarihli ve 31323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/14 Esas, 2020/58 Karar ve 15.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi ile 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (e) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin iptaline karar verildi. İptal kararının temel gerekçesi, çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan şartlara ilişkin maddede, hapis cezası verilmesini gerektiren[…]

10

Eyl

AYM; KHK ile İhraç Edilen Ancak Ceza Almayan Hukukçuların Baro Levhasına Yazılmasının Önünü Açan Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 2017/38953 numaralı Tamer Mahmutoğlu başvurusuna ilişkin verilen 23/7/2020 tarihli karar, 8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Başvurusunun Anayasa Mahkemesi nezdindeki başvurusuna konu olaylar şu şekildedir; Bir kamu kurumunda görev yapmakta iken FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisakı veya bu örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevinden çıkarılan ancak FETÖ/PDY’ye üye olma suçu kapsamında[…]