28

Ara

Yargıtay 9. HD, E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına Dair Kararını Ortadan Kaldırarak 03.12.2019 Tarihli Yeni Bir Karar Verdi

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, Baro levhasına yazılı avukatlar da tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan tüzel ve gerçek kişiler arasında yer aldı. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı tartışma konusu oldu. Yönetmeliğin 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik […]

28

Eyl

YİBBHGK: Kısmi Dava Dilekçesindeki Faiz İstemi Kısmi Islah İle Artırılan Alacak İçin De Geçerlidir

27 Eylül 2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de 2017/8 Esas, 2019/3 Karar sayılı ve 24.05.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Yargıtay 7., 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında ıslah ile faiz istenmemesi halinde faize karar verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş birliği oluşmaması nedeniyle içtihadın birleştirilmesi gerekmiştir. Büyük Hukuk Genel Kurulu tarafından bir[…]

27

Eyl

YİBHGK; Nafaka Borcu Ödemeleri İle İlgili Karar Verdi

26 Eylül 2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de 2017/7 Esas, 2019/2 Karar sayılı ve 22.03.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair açıklama olmasa da nafaka borcunun mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu ödemelerin nafaka borçlusunun borcundan mahsup edilip edilmeyeceğine[…]