28

Eyl

YİBBHGK: Kısmi Dava Dilekçesindeki Faiz İstemi Kısmi Islah İle Artırılan Alacak İçin De Geçerlidir

27 Eylül 2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de 2017/8 Esas, 2019/3 Karar sayılı ve 24.05.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Yargıtay 7., 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında ıslah ile faiz istenmemesi halinde faize karar verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş birliği oluşmaması nedeniyle içtihadın birleştirilmesi gerekmiştir. Büyük Hukuk Genel Kurulu tarafından bir […]

27

Eyl

YİBHGK; Nafaka Borcu Ödemeleri İle İlgili Karar Verdi

26 Eylül 2019 tarihli ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de 2017/7 Esas, 2019/2 Karar sayılı ve 22.03.2019 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu kararı yayınlandı. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına yapılan ödemelerin belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair açıklama olmasa da nafaka borcunun mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun olması nedeniyle bu ödemelerin nafaka borçlusunun borcundan mahsup edilip edilmeyeceğine[…]

07

Ara

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı. İlgili yönetmeliğe göre 01.01.2019’dan itibaren yönetmelikte belirtilen bazı özel veya tüzel kişiler, elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olacak. Yönetmeliğin 5. maddesine göre elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan kişiler şöyle: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II),[…]