07

Ara

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı. İlgili yönetmeliğe göre 01.01.2019’dan itibaren yönetmelikte belirtilen bazı özel veya tüzel kişiler, elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olacak. Yönetmeliğin 5. maddesine göre elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan kişiler şöyle: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), […]

02

Eki

Gider Avansı, Hakem Ücreti ve Tanık Ücreti Tarifeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

29.09.2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi’ne ilişkin tebliğler yayımlandı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ne göre; taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideri, tanık deliline dayanılarak dava dilekçesinde tanık sayısı belirtilmiş ise tanık sayısı kadar tanık asgari[…]