16

Mar

Basit Yargılama Usulünün 1.1.2020 İtibariyle Hükme Bağlanmış Dosyalarda Uygulanmayacağına Dair Düzenleme AYM Tarafından İptal Edildi

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de 2020/81 Esas, 2021/4 Karar ve 14.01.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibariyle … hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanamaz.” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı […]

06

Şub

İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği Yayınlandı

6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelik, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin[…]

15

Oca

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Yayınlandı

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeye uyarınca değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edilecek olup şubat ve ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. Tebliğ ile değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Türkiye sınırları içinde bulunan ve[…]