07

Ara

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı. İlgili yönetmeliğe göre 01.01.2019’dan itibaren yönetmelikte belirtilen bazı özel veya tüzel kişiler, elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olacak. Yönetmeliğin 5. maddesine göre elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan kişiler şöyle: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), […]

26

Eyl

İşyerlerinde Yapılan Tebligat ile Re’sen Sigortalılık Tesis Edilmesine İlişkin Düzenlemenin Yürütmesi Durduruldu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 25.01.2018 gün ve 2018/4 no’lu genelge ile 11.05.2015 gün ve 2015/25 no’lu genelgenin, “2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne 7. paragrafından sonra gelmek üzere şu bölüm eklenmiştir: “PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun[…]