TMK 166/4 Gereğince Açılan Boşanma Davasında İlk Davayı Açarak Boşanma Sebebi Yaratan Eşin Kusurlu Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2018/5005 Karar: 2018/14720 Tarih: 18.12.2018 Özet: TMK 166/4’e dayanarak açılan boşanma davasında, ilk davayı açarak boşanma sebebi yaratan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğu hususu gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü bozmayı gerektirmiştir.   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından kadının […]

Erkeğe Karşı Gerçekleşen Kusurlu Davranışların Kişilik Haklarını İhlal Ettiği ve Maddi-Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2020/2911 Karar: 2020/4577 Tarih: 12.10.2020   Özet: Erkeğe karşı gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Davalı-davacı erkek yararına TMK m. 174/1-2 koşulları oluşmuştur. O halde davalı-davacı erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.  […]

Anlaşmalı Boşanma Kararı Kesinleşene Kadar İrade Beyanından Dönülebileceği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2019/2943 Karar: 2019/5471 Tarih: 06.05.2019 Özet: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından bu takdirde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma (TMK 166/1-2)” olarak görülmesi gerekir. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası[…]