Düzeltme ve Cevap Metninin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmediği ve Gazetenin Sorumlu Müdürünün Sorumlu Tutulamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2018/3354 Karar: 2018/8226 Tarih: 05.07.2018 Özet: Haberin 27.01.2015 tarihinde yapıldığı, habere karşı gönderilen düzeltme ve tekzip metnine dair 30.01.2015 tarihli noter ihtarnamesinin, 03.02.2015 tarihinde, ilgili gazetenin ve sorumlu müdürünün daimi çalışanı olduğu anlaşılan bir kişiye tebliğ edildiği, ancak muhatabın işyerinde geçici olarak olmamasının sebebinin ve evrakı alan kişinin muhatap adına tebliğ almaya yetkili memur veya müstahdem olup […]