Emaneten Alınan Kredi Kartının Tam ve Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi

Mahkeme: Yargıtay 8. CD Esas: 2017/24571 Karar: 2018/9250 Tarih: 17.09.2018 Özet: Sanığın, müştekiden emaneten aldığı ve suçun konusunu oluşturan kredi kartını tam ve eksiksiz olarak aynı gün teslim ettiğinin anlaşılması karşısında; zilyetliği kendisine devredilen mal üzerinde tasarrufta bulunmayan ve devir olgusunu reddetmeyen sanığın eyleminin, güveni kötüye kullanma suçunu oluşturmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirir. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ […]

Yüz Tanıma Sistemi ile Mesai Takibi Uygulamasının Kişisel Veri Alınması Kapsamında Olduğu

Mahkeme: Danıştay 11. HD Esas: 2017/816 Karar: 2017/4906 Tarih: 13.06.2017 Özet: Kişisel veri alınması kapsamında olan “yüz tanıma sistemi” ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa “özel hayatın gizliliği” ilkesi kapsamında bulunduğu açık olup, dava konusu işlem tarihi itibarıyla uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması[…]

Hesaptaki Paranın Başka Hesaba Gönderilerek Sahte Kimlikle Çekilmesi

Mahkeme: Yargıtay 2. CD Esas: 2015/8178 Karar: 2018/4547 Tarih: 16.04.2018 Özet: Sanığın, katılanın banka hesabına internet yoluyla erişim sağlayarak, hesaptaki parasını sahte nüfus cüzdanı ile tanık … isimli şahsın adına açılan banka hesabına EFT etmesi biçimindeki eylemin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde aynı Kanun’un 244/4 maddesi uyarınca hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dosya içeriğine göre[…]