Maske Takma Yükümlülüğüne Uyulmaması Nedeniyle İdari Para Cezasının Kolluk Tarafından Tesis Edilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2020/4354 Karar: 2020/14250 Tarih: 09.11.2020   Özet: Valilik tarafından, il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi çerçevesinde alınmış olan “maske takma tedbiri/yükümlülüğü”ne dair kararın, Kanun’un 28. maddesiyle verilen icra yetkisi kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66/1. maddesi çerçevesinde usulüne uygun şekilde ilan edilmemiş olması halinde idari para cezası karar tutanağında zikredilen karara istinaden […]

Tasarlayarak Öldürme Suçunda Tasarlama Halinin Kabulü İçin Şartlar

Mahkeme: Yargıtay 1. CD Esas: 2018/2379 Karar: 2020/2082 Tarih: 29.09.2020   Özet: “Tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada yeterli bir delil[…]

389,4 Gr Esrar Taşıyan Sanığın Sadece Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu İşlediği

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2019/3359 Karar: 2020/3941 Tarih: 07.07.2020 Özet: Otobüs içerisinde yapılan aramada sanığa ait poşette net 389,4 gr esrar maddesinin ele geçirildiği; sanığın yapılan idrar tahlillerinde esrar etken maddesi olan THC’ye rastlandığı, sanığın hakkında uyuşturucu madde ticareti hususunda herhangi bir ihbar veya istihbari bilginin bulunmadığı, sanığın ele geçen esrarı kullanma amacı dışında başkasına satmak veya temin etmek için bulundurduğuna ilişkin savunmalarının aksine mahkumiyetine[…]