Önleme Araması Kararı İle Üst Araması Yapılamayacağı ve İç Çamaşırlarının Aranamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2015/15890 Karar: 2019/1726 Tarih: 20.03.2019 Özet: Önleme arama kararına dayanılarak sanıkların iç çamaşırının aranamayacağı göz önüne alınarak sanıkların üst aramasına ilişkin olarak CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınmadan, sanıkların üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle […]

Gizli Soruşturmacının Hiçbir Zaman Kışkırtıcı Ajan Gibi Hareket Edemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1698 Karar: 2018/4437 Tarih: 28.03.2018 Özet: Yerleşik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisinin hiçbir zaman kışkırtıcı ajan gibi hareket edemeyeceği, önceden failde bulunmayan suç işleme kastı oluşturarak faili suç işlemeye azmettiremeyeceği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı fuhuş suçunu işlediğine ilişkin hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş delil bulunmadığı, mümzi kolluk görevlilerinin[…]

Operatör Kayıtları ve User-ID Eşleştirmesi Doğru Yapılabilen Kişilerin Gerçek ByLock Kullancısı Oldukları

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1773 Karar: 2018/1630 Tarih: 14.05.2018 Özet: Kamu davası; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkindir. ByLock uygulaması programını indirmek, mesajlaşmak/haberleşmek için yeterli değildir. Öncelikle kayıt esnasında kullanıcının bir kullanıcı adıyla parola üretmesi, mesajlaşma için ise kayıt olan kullanıcılara sistem tarafından otomatik olarak atanan ve kullanıcıya özel olan ID (kimlik) numarasının bilinmesi ve karşı tarafça onaylanması gerekmektedir. Karşılıklı ekleme olmaksızın[…]