Yıllık İzin Ücreti Alacağı Bakımından Yemin Teklif Edilen Davacı Asilin Dinlenilmesi Gerektiği

Maske Takma Yükümlülüğüne Uyulmaması Nedeniyle İdari Para Cezasının Kolluk Tarafından Tesis Edilemeyeceği

Kıdem Tazminatı Gibi Bazı Alacakların Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılamayacağı Ancak Yargıtay 9. HD’nin Önceki Görüşüne Güvenilerek Açılan Davanın Usulden Reddedilemeyeceği

Erkeğe Karşı Gerçekleşen Kusurlu Davranışların Kişilik Haklarını İhlal Ettiği ve Maddi-Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Yurtdışında Yaşayan ve 1045 Euro Geliri Olan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği

Tasarlayarak Öldürme Suçunda Tasarlama Halinin Kabulü İçin Şartlar