389,4 Gr Esrar Taşıyan Sanığın Sadece Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu İşlediği

Yenilenen Döneme İlişkin Kefilin Sorumlu Olduğu Sürenin ve Kira Bedeli Miktarının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği

Ecrimisil Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabileceği

100 Promilden Fazla Alkolün Güvenli Sürüş Yeteneğini Ortadan Kaldırdığının Kabul Edildiği

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki Suçlar Bakımından Daha Az Cezayı Gerektiren Hal ve Kovuşturma Aşamasında Etkin Pişmanlık

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olmadığına İlişkin Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Karar

Mirasın Reddi İçin Vekaletnamede Özel Yetki Olması Gerektiği

Tasarrufun İptali Davasının Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığı