Sürekli Gece Vardiyasında Çalışmanın İş Kanunu m. 24/II-f Gereğince Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2017/9668 Karar: 2018/128 Tarih: 16.01.2018 Özet: İş yerinde postalar halinde çalışma yapıldığı sabit olmasına rağmen, davacının sürekli aynı postada çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu, bu aykırılığın giderilmesine yönelik talebin işverence yerine getirilmemesi çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına gelir. Davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 24/2-f alt bendi çerçevesinde haklı sebeple feshedildiğinin ve kıdem tazminatına hak kazandığının … Okumaya devam et Sürekli Gece Vardiyasında Çalışmanın İş Kanunu m. 24/II-f Gereğince Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olduğu