01

Ara

AYM; Özel Okulların Mallarının Haczi İle İlgili Karar Verdi

1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/59 Esas, 2020/61 Karar ve 22.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 7141 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 362/a maddesi iptal edildi. İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile AYM tarafından İİK’nın “Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri […]

11

Kas

Özel Okul Öğretmenleri Sözleşmelerinin Yenilenmemesi Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanacak

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince özel okul öğretmenlerinin sözleşmelerinin belirli süreli olarak yapılması zorunlu. Kanunun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9. maddesi “Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara[…]

Sözleşmesi Yenilenmeyen Özel Okul Öğretmeninin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2016/17255 Karar: 2019/14022 Tarih: 25.06.2019   Özet: İş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılması 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun bir gereğidir. Aynı şekilde sözleşmenin yenilenmesi, sözleşmeyi belirsiz süreli hale getirmez. Bu tür sözleşmelerde, İş Kanunu’nun 11/3 maddesindeki esaslı nedenin kendiliğinden mevcut olduğu kabul edilmelidir. Diğer taraftan, belirli süreli iş sözleşmeleri sözleşmenin niteliği gereği fesih ile[…]