08

Mar

İstanbul ve Konya İstinaf Mahkemeleri Bedelli Askerlik Yapan İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağına İlişkin Karar Verdi

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususundaki hukuki tartışmalara yer vererek düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” ve “Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?” başlıklı yazılarımda belirtmiştim.  Yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlarından ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. […]

7146 Sayılı Kanun’un Kıdem Tazminatı Hakkını Ortadan Kaldırmadığı

Mahkeme: Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Esas:2019/2257 Karar: 2020/167 Tarih: 24.01.2020   Özet: 7146 sayılı Kanunla 01/01/1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğmuş olup, henüz askerliğini yapmamış ve 03/08/2018 tarihi itibariyle fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlara askerliğini bedelli olarak yapma imkanı getirilmiştir. 4857 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışanlardan zorunlu (muvazzaf) askerliğini yapanların askerlikten kaynaklanan kıdem tazminatı ve askerlik dönüşü[…]

Bedelli Askerlik Yapan İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı

Mahkeme: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi Esas: 2019/3156 Karar: 2019/3356 Tarih: 26.12.2019 Özet: Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından işçinin iş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshetmesi yeterli olup, askerliğin kısa süreli ya da bedelli olması önem taşımaz. 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanacağını düzenlemekle yetinmiş, muvazzaf askerlik hizmetinin ne şekilde yapılacağı,[…]