25

Şub

AYM; Yargıtay Daireleri Arasındaki İçtihat Farklılığı Giderilmeden Karar Verilmesini Adil Yargılama Hakkı İhlali Olarak Nitelendirdi

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2018 tarihli Yasemin Bodur kararı yayınlandı.  2017/29896 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü kararında AYM; Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarına ilişkin içtihadı birleştirme yoluna gidilmeyerek bireyler açısından belirsiz durum yaratılmasının adil yargılama hakkının ihlali olduğuna hükmetti. AYM tarafından karara konu olan olayda; derin ve süregelen içtihat farklılıklarını ortadan kaldırmaya […]

26

Eyl

Hükmen Tutukluluk Kavramı ve Türk Hukuku’nda “Hükmen Tutuklu” Statüsünün Kabul Edilmesinin Yarattığı Hak İhlalleri

GİRİŞ Türk Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu sistematiğinde “tutuklu” ve “hükümlü” olmak üzere iki statü bulunmasına rağmen yargı kararları ile oluşturulan “hükmen tutuklu” statüsü, bireyler aleyhine ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Hükmen tutukluluk içtihadı doğrultusunda tutukluluk süresine sadece derece mahkemesindeki yargılama süresi dahil edildiğinden, yargılama temyiz aşamasında devam ederken bireylerin öngörülemeyecek bir süre boyunca tutuklu kalarak özgürlüklerinden yoksun[…]