TMK 166/4 Gereğince Açılan Boşanma Davasında İlk Davayı Açarak Boşanma Sebebi Yaratan Eşin Kusurlu Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2018/5005 Karar: 2018/14720 Tarih: 18.12.2018 Özet: TMK 166/4’e dayanarak açılan boşanma davasında, ilk davayı açarak boşanma sebebi yaratan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğu hususu gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü bozmayı gerektirmiştir.   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından kadının […]

Anlaşmalı Boşanma Kararı Kesinleşene Kadar İrade Beyanından Dönülebileceği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2019/2943 Karar: 2019/5471 Tarih: 06.05.2019 Özet: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından bu takdirde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma (TMK 166/1-2)” olarak görülmesi gerekir. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası[…]

08

Ara

YİBBGK; Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biriyle Birlikte Olan Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/5 Esas ve 2018/7 Karar sayılı ve 06.07.2018 tarihli kararı, 08.12.2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Zina yapan eşlerden biri ile birlikte olan üçüncü kişi aleyhine diğer eş tarafından açılan manevi tazminat davalarında verilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarındaki çelişkinin giderilmesi için üç üyenin[…]