Anlaşmalı Boşanma Kararı Kesinleşene Kadar İrade Beyanından Dönülebileceği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2019/2943 Karar: 2019/5471 Tarih: 06.05.2019 Özet: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmadığından bu takdirde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma (TMK 166/1-2)” olarak görülmesi gerekir. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası […]

08

Ara

YİBBGK; Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biriyle Birlikte Olan Kişiden Manevi Tazminat İstenemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/5 Esas ve 2018/7 Karar sayılı ve 06.07.2018 tarihli kararı, 08.12.2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Zina yapan eşlerden biri ile birlikte olan üçüncü kişi aleyhine diğer eş tarafından açılan manevi tazminat davalarında verilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarındaki çelişkinin giderilmesi için üç üyenin[…]

Velayetin Değiştirilmesi Davasında İdrak Çağındaki Çocuğun Beyanı

Mahkeme: Yargıtay HGK Esas: 2017/2069 Karar: 2018/1179 Tarih: 06.06.2018 Özet: Dava, velayetin değiştirilmesi istemine ilişkindir. Toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu üzere müşterek çocuğun, davalı annenin erkek arkadaşının tacizine uğradığı ve idrak çağında olan çocuğun annesini görmek istemediğini beyan ettiği anlaşılmakta olup, mahkemece müşterek çocuk ile davalı anne arasında yatılı kalmayacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kişisel ilişki kurulması sebebiyle[…]