FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği Kriterleri ve Bylock Kullanımı

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2018/420 Karar: 2019/230 Tarih: 19.03.2019 Özet: Sanığın örgüt liderinin Bank Asya’ya para aktarımı yönündeki talimatıyla uyumlu tarih ve biçimlerde bu bankaya para yatırması ve mevcut hesapları üzerinden yaptığı işlemlerini sürdürerek örgüt liderinin emri doğrultusunda hareket etmesi, sanık hakkındaki idari soruşturma kapsamında il müftüsü tarafından düzenlenen görüş yazısında, sanığın bu örgütle bağının olduğunun herkesçe bilindiğinin belirtilmesi, aynı […]

Tutuklamaya Sevk Edilen Sanığa CMK 156 Gereğince Müdafii Atanmaması

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2018/131 Karar: 2018/1876 Tarih: 14.05.2018 Özet: Kamu davası; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir.Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan CMK 101/3 gereğince tutuklamaya sevk edilen ve tutuklu olarak yargılanan sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafii bulunmadığı gibi CMK 156 gereğince re’sen müdafii görevlendirilmeyerek bulunduğu hâl nedeniyle, delillere erişme ve savunma hazırlama imkanları itibariyle çelişmeli yargılamanın gereği olan[…]

ByLock Kullanan Sanık Bakımından FETÖ/PDY Üyesi Olma Kriterleri

Mahkeme: Yargıtay 16. CD Esas: 2017/3923 Karar: 2018/1565 Tarih: 04.04.2018 Özet: Uyuşmazlık; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Sanığın Bylock programının telefonuna yüklü olduğu yönündeki beyanının suçun sübutu açısından yeterli olmayıp, ayrıca Dairemizce aranan “Sanığın örgütün talimatıyla ağa dahil olmak” ve “Gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanılmak” şeklindeki koşulların birlikte bulunduğunun teknik verilerle tespit edilmesinin suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması[…]