30

Nis

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

Maske Takma Yükümlülüğüne Uyulmaması Nedeniyle İdari Para Cezasının Kolluk Tarafından Tesis Edilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2020/4354 Karar: 2020/14250 Tarih: 09.11.2020   Özet: Valilik tarafından, il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi çerçevesinde alınmış olan “maske takma tedbiri/yükümlülüğü”ne dair kararın, Kanun’un 28. maddesiyle verilen icra yetkisi kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66/1. maddesi çerçevesinde usulüne uygun şekilde ilan edilmemiş olması halinde idari para cezası karar tutanağında zikredilen karara istinaden[…]

15

May

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan değişiklik ile paket turlarını iptal etmek isteyenler tüketicilerin bedellerinin iadesi bakımından istisnai bir düzenleme gerçekleştirildi. 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan yönetmeliğe “Covid0-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi” başlıklı Geçici 1. madde eklendi. Yönetmeliğin[…]