Maske Takma Yükümlülüğüne Uyulmaması Nedeniyle İdari Para Cezasının Kolluk Tarafından Tesis Edilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2020/4354 Karar: 2020/14250 Tarih: 09.11.2020   Özet: Valilik tarafından, il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı Kanun’un 27. maddesi çerçevesinde alınmış olan “maske takma tedbiri/yükümlülüğü”ne dair kararın, Kanun’un 28. maddesiyle verilen icra yetkisi kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66/1. maddesi çerçevesinde usulüne uygun şekilde ilan edilmemiş olması halinde idari para cezası karar tutanağında zikredilen karara istinaden […]

15

May

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan değişiklik ile paket turlarını iptal etmek isteyenler tüketicilerin bedellerinin iadesi bakımından istisnai bir düzenleme gerçekleştirildi. 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan yönetmeliğe “Covid0-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi” başlıklı Geçici 1. madde eklendi. Yönetmeliğin[…]

02

May

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik ile Duran Sürelerin Tarihi Uzatıldı

2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirildi. Yargı alanının yanı sıra Tüketici Hakem Heyetlerinin toplanması ve bazı sürelerin işlemesi de 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Düzenlemenin tamamına şu link’ten[…]