28

Ara

Yargıtay 9. HD, E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına Dair Kararını Ortadan Kaldırarak 03.12.2019 Tarihli Yeni Bir Karar Verdi

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, Baro levhasına yazılı avukatlar da tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan tüzel ve gerçek kişiler arasında yer aldı. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı tartışma konusu oldu. Yönetmeliğin 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik […]

E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına İlişkin Kararın Ortadan Kaldırıldığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2019/7836 Karar: 2019/21446 Tarih: 03.12.2019 Özet: BAM kararının, temyiz isteminde bulunan taraf vekilinin elektronik tebligat için ayrılmış alanına 06.03.2019 tarihinde konulmasından 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması gerektiğinden tebligatın yapıldığı tarih 11.03.2019 olarak kabul edilmelidir. Dairemizce temyiz isteminin 15.03.2019 tarihinde ve yasal 8 günlük temyiz süresi içinde yapıldığı hususunda maddi hata yapılarak temyiz isteminin süreden reddine[…]

E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2019/3962 Karar: 2019/16152 Tarih: 18.09.2019 Özet: Temyiz süresinin gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 8 gün olduğu anlaşılmakla gerekçeli karar temyiz talebinde bulunan dahili davalılar vekiline e-tebligat ile 06.03.2019 tarihinde tebligat alanına başarılı bir şekilde konulduğu, aynı tarihte tebligatın alıcısı tarafından açıldığı, ancak 8 günlük temyiz süresi geçtikten sonra 19.03.2019 tarihinde kararın dahili davalılar vekili tarafından[…]