05

Mar

AYM; Bireysel Başvuru İçin Sürenin Başlangıcını E-Tebligatın Okunduğu Gün Olarak Kabul Etti

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2019/6266 başvuru numaralı ve 15.01.2020 tarihli kararı yayınlandı. Derece ve kademe hesabının önceki çalışma süreleri hesaba katılmadan yapılması nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğinin iddia edildiği başvuru, süre aşırı nedeniyle kabul edilemez bulundu. Yargılama sürecine ilişkin nihai karar olan Yargıtay ilamının başvurucunun avukatına e-tebligat yoluyla tebliğ edildiği somut olayda, […]

28

Ara

Yargıtay 9. HD, E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına Dair Kararını Ortadan Kaldırarak 03.12.2019 Tarihli Yeni Bir Karar Verdi

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, Baro levhasına yazılı avukatlar da tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan tüzel ve gerçek kişiler arasında yer aldı. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı tartışma konusu oldu. Yönetmeliğin 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik[…]

E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına İlişkin Kararın Ortadan Kaldırıldığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2019/7836 Karar: 2019/21446 Tarih: 03.12.2019 Özet: BAM kararının, temyiz isteminde bulunan taraf vekilinin elektronik tebligat için ayrılmış alanına 06.03.2019 tarihinde konulmasından 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması gerektiğinden tebligatın yapıldığı tarih 11.03.2019 olarak kabul edilmelidir. Dairemizce temyiz isteminin 15.03.2019 tarihinde ve yasal 8 günlük temyiz süresi içinde yapıldığı hususunda maddi hata yapılarak temyiz isteminin süreden reddine[…]