Çalışma Gün ve Saatlerini Kendisi Belirlemeyen ve Talimat Alan Yöneticinin Fazla Mesai Ücreti Talep Edebileceği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/30099 Karar: 2020/14677 Tarih: 04.11.2020 Özet: Davacıyla aynı yerde görev yapan ve davacıya talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği hususlarının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.   MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen […]

Radyoterapi Teknikerinin Haftalık Çalışmasının 35 Saati Aşamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2017/13332 Karar: 2019/15354 Tarih: 09.09.2019 Özet: İşyerinde radyoterapi teknikeri olarak çalışan davacının çalışma süresi haftalık 35 saati aşamaz. Davacının hesaplanan fazla çalışma ücretinden işverenin haftalık 45 saatlik çalışmaya itirazı olmadığından karineye dayalı makul indirim yapılamaz. Kabule göre de bilirkişi tarafından %30 oranında makul indirim hesaplaması yapılması yetki ve görev aşımıdır. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen[…]

Tek Başına Yola Giden TIR Şoförünün Fazla Mesaiyi Tanık Beyanı İle İspatlayamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2337 Karar: 2019/11837 Tarih: 22.05.2019 Özet: Yurt içi TIR şoförlerinin çalışma saatleri bakımından takometre kayıtlarının sunulması halinde konunun uzmanı bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak kayıtlara üstünlük tanınmalıdır. Tanıkların anlatımları kendi çalışma saatleri ile ilgili olup, dava açan TIR şoförü ile aynı seferde görev yapmamaları sebebiyle günlük çalışma saatlerini tam olarak bilmeleri imkansızdır. Somut uyuşmazlıkta araçların nakil işini yapan davacının[…]