Tarafların Talebi Olmadan Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 1. HD Esas: 2016/12476 Karar: 2019/2779 Tarih: 18.04.2019 Özet: Tarafların talebi olmadan gerekli kararın tebliğe çıkarılması nedeniyle gerekçeli kararın usulüne uygun tebliğ edilmemiştir ve mahkeme tarafından verilen ek kararın ortadan kaldırılması gerekir.   MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak […]

02

Eki

Gider Avansı, Hakem Ücreti ve Tanık Ücreti Tarifeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

29.09.2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi’ne ilişkin tebliğler yayımlandı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ne göre; taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideri, tanık deliline dayanılarak dava dilekçesinde tanık sayısı belirtilmiş ise tanık sayısı kadar tanık asgari[…]