18

Nis

7244 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Koronavirüs pandemisine ilişkin yeni tedbirler kapsamında birçok kanunda değişiklik yapıldı ancak en önemli değişiklikler, 4777 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda gerçekleştirildi. Kanunun […]

28

Tem

Ücreti Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

İş sözleşmesi; işçinin bağımlı olarak iş görmeyi ve işverenin ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ücretin tanımı yapılmış olup, ücretin ne şekilde ve ne zaman ödenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32. maddesine göre; genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve[…]

Sigorta Primlerinin Gerçek Ücret Üzerinden Ödenmemesinin Haklı Nedenle Fesih Nedeni Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2368 Karar: 2019/11393 Tarih: 20.05.2019 Özet: Sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi davacı işçiye haklı fesih imkanı verir. Davacının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(f) maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve sonraki günlere ait devamsızlık tutanaklarına itibar edilmemelidir. Bu durumda kıdem tazminatının kabulü gerekir. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın,[…]