10

Ağu

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususunda ciddi hukuki tartışmalar vardı. Ancak bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kıdem tazminatına hak kazanılması gerektiğine ilişkin kararlar verilmeye başlandı. Düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” başlıklı yazımda belirtmiştim.   İş mahkemelerinde […]

08

Mar

İstanbul ve Konya İstinaf Mahkemeleri Bedelli Askerlik Yapan İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağına İlişkin Karar Verdi

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususundaki hukuki tartışmalara yer vererek düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” ve “Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?” başlıklı yazılarımda belirtmiştim.  Yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlarından ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8.[…]

Kişisel Veri Niteliğindeki Whatsapp Konuşmalarına Dayanılarak Yapılan Feshin Haksız Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2018/10718 Karar: 2019/559 Tarih: 10.01.2019 Özet: İşçi alacaklarının tahsili istemine ilişkin olan davada, davanın reddine karar verilmiş olsa da; Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi bozmayı gerektirmiştir. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ[…]