12

Oca

Karşılıksız Çekte Banka Ödeme Yükümlülüğü 2.030-TL Olarak Değişti

12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) ile bankaların hamile ödemekle yükümlü oldukları çek miktarında değişiklik yapıldı. Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca bankalar çek karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2.030,00-TL ve üzerinde ise 2.030,00-TL […]

20

Kas

Yargıtay 19. Ceza Dairesi; 09.08.2016’dan Önce Düzenlenen Çekler Hakkında Karar Verdi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2018/6510 Esas, 2018/11325 Karar sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı; 20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde adli para cezası uygulanmazken, 09.08.2016 tarihinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik; karşılıksız çek keşide edenlere adli para cezası verilmesini öngörmüştü. Değişikliğin ardından, keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının[…]

Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Tarihin Üzerinde Yazılı Olmaması

Mahkeme: Yargıtay 12. HD Esas: 2016/28023 Karar: 2018/1168 Tarih: 12.02.2018 Özet: Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Takip dayanaklarından 15.05.2012 keşide tarihli 31.000-TL bedelli çekin üzerinde, muhatap bankaya ibraz edildiği tarihin yazılı olmadığı görülmekle, kambiyo vasfında olmadığından mahkemece anılan çek yönünden takibin iptaline karar verilmesi doğrudur. Ancak, takibe dayanak[…]