06

Ara

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yayımı tarihinde 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesine dair […]

15

Eki

AYM; Çalışanın Kurumsal E-Posta Hesabının İncelenmesini Hak İhlali Kabul Etti

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de E.Ü. başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2016/13010 Başvuru numaralı ve 17.09.2020 tarihli yayınlandı. Mahkeme tarafından AY m. 20’de yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve AY m. 22’de yer alan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair karar verildi. Bir avukat ortaklığı bünyesinde avukat olarak çalışan başvurucu E.Ü., kurumsal e-posta[…]

Belediye Başkanı Sanığın Askerlik Durumlarını Bildirir Kişisel Verileri Verdiği

Mahkeme: Yargıtay 12. CD Esas: 2018/4827 Karar: 2019/9825 Tarih: 25.12.2019 Özet: Besni Sarıyaprak belediye başkanı olan sanığın, Besni Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın katılanların çocuklarının askerlik durumlarını bildirir cevabi yazısını komşu belediye olan Çakırhöyük Belediye Başkan adayına yerel seçim sonuçlarına itiraz etmesinde kullanması için verdiği olayda, sanığın toplam altı kişiye ait bir sayfadan ibaret kişisel veri niteliğindeki bilgileri vermesi eylemi nedeniyle TCK’nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme[…]