16

Mar

VERBİS’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021/238 karar ve 11.03.2021 tarihli VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili’ne) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararı yayınlandı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının […]

26

Kas

KVK Kurumu, Vatandaşların Kişisel Verilerini Sorgulama İmkanı Veren Yazılımlar Hakkında Karar Verdi

21 Kasım 2019 Tarihli ve 30955 Sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2019/308 Karar, 2019/37 Toplantı Sıra Sayılı ve 18.10.2019 Tarihli ilke kararı yayınlandı. Avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan[…]

29

Nis

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Tebliğ ve İki Yönetmelik Yayınladı

28 Nisan 2019 Tarihli ve 30758 Sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı yönetmeliklere ve tebliğe[…]