389,4 Gr Esrar Taşıyan Sanığın Sadece Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu İşlediği

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2019/3359 Karar: 2020/3941 Tarih: 07.07.2020 Özet: Otobüs içerisinde yapılan aramada sanığa ait poşette net 389,4 gr esrar maddesinin ele geçirildiği; sanığın yapılan idrar tahlillerinde esrar etken maddesi olan THC’ye rastlandığı, sanığın hakkında uyuşturucu madde ticareti hususunda herhangi bir ihbar veya istihbari bilginin bulunmadığı, sanığın ele geçen esrarı kullanma amacı dışında başkasına satmak veya temin etmek için bulundurduğuna ilişkin savunmalarının aksine mahkumiyetine […]

Üç Poşet İçinde 1241 Gram Esrar Bulunduran Sanığın Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunu İşlediği

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2017/1400 Karar: 2019/7580 Tarih: 25.12.2019 Özet: 3 ayrı poşet içerisinde net 1241,3 gram esrar ele geçirildiği anlaşılmakta olup, istihbari bilginin içeriği, oluş, ele geçen maddenin miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin bir bütün olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme : İZMİR 4. Ağır Ceza[…]

Sanığın Evinde Ele Geçirilen 60 Adet MDMA’nın Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturduğu

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2018/2543 Karar: 2019/3405 Tarih: 30.05.2019 Özet: Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 60 adet MDMA içeren tableti kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin tanık Nesrin’in soruşturma aşamasından itibaren döndüğü soyut beyanı dışında yeterli delil elde edilemediği, sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan[…]