26

Ara

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında 2021 Yılı İçin Parasal Sınır Belli Oldu

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre; 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 1- 7.550 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 2- […]

02

May

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik ile Duran Sürelerin Tarihi Uzatıldı

2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirildi. Yargı alanının yanı sıra Tüketici Hakem Heyetlerinin toplanması ve bazı sürelerin işlemesi de 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Düzenlemenin tamamına şu link’ten[…]

10

Nis

Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik ile Toplantılar ve Bazı Süreler Durduruldu

10 Nisan 2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’ne geçici madde eklendi. COVID-19 pandemisi nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetleri toplantıları maddenin yürürlüğü girdiği tarihten; tüketici hakem[…]